ระบบเตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ


งานซ่อม-แก้ไขระบบเตาไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 600 กิโลวัตต์ 6 กิโลเฮิรตซ์
 


SHARE THIS
 
 
RELATED PROJECT